Onze historie

schoolr historie hotel vakantie

De Hazelaar is in 1936 gestart als jeugdverblijf. In de naoorlogse jaren kwamen kinderen uit
de door oorlog geteisterde Nederlandse steden in dit onaangetaste oord herstellen. 

Na enkele decennia als woonhuis te hebben gediend werd in de Hazelaar van 1969 tot 1996 een kleinschalig verzorgingshuis bedreven door ‘zuster’ de Jager, de moeder van de huidige hotelier, Ans de Jager. Het gezin de Jager woonde in de Hazelaar, tussen en met de zorgbehoevende bewoners. In 2019 kreeg de Villa een nieuwe bestemming en is het na een grondige renovatie heropend als boutique hotel.

de jager schoorl historie hotel zorg
bergen schoorl vakantie hotel
schoorl historisch vakantie hotel de hazelaar villa
villa de hazelaar bergen schoorl vakantie